Hiển thị kết quả duy nhất

SMC Bộ lọc chuẩn bị khí dòng AFF30, AM30,AMD30

Bộ lọc chính AFF: Xếp hạng lọc danh nghĩa: 1 µm Tỷ lệ loại bỏ giọt nước: 99% Bộ tách