Hiển thị tất cả 12 kết quả

Encoder an toàn AFS/AFM60S Pro

Encoder an toàn AFS/AFM60S Pro Mức độ an toàn: SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (IEC 62061) Mức hiệu suất: PL e

Encoder bánh xe DBV50

Encoder bánh xe DBV50 Độ phân giải theo xung /mm: 0.01 … 12.5 Độ lệch của lò xo tay đòn:

Encoder bánh xe DFV60

Encoder bánh xe DFV60 Độ phân giải theo xung/mm: 218.45 / 3.41 Độ lệch của lò xo tay đòn: ±

Encoder dây kéo EcoLine

Encoder dây kéo EcoLine Phạm vi đo: 0 m … 10 m Độ phân giải: 0.001 mm … 0.14 mm

Encoder dây kéo HighLine

Encoder dây kéo HighLine Phạm vi đo: 0 m … 50 m Độ phân giải: 0.0008 mm … 0.2 mm

Encoder tương đối DBS36 Core

Encoder tương đối DBS36 Core Số xung: 0 … 2,500 Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục

Encoder tương đối DBS50 Core

Encoder tương đối DBS50 Core Số xung: 0 … 2,500 Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng/ Trục

Encoder tương đối DFS60

Encoder tương đối DFS60 Chu kỳ Sine/cosine mỗi vòng: 1,024 Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích Servo/ trục

Encoder tương đối DLS40

Encoder tương đối DLS40 Số xung: 0 … 1024 Thiết kế cơ khí: Trục dương, mặt bích phẳng Đường kính

Encoder tuyệt đối AFS/AFM60 SSI

Encoder tuyệt đối AFS/AFM60 SSI Encoder: Multiturn / Singleturn Loại trục: Trục dương, mặt bích Servo/ Trục dương, Mặt bích

Encoder tuyệt đối AHS/AHM 36

Encoder tuyệt đối AHS/AHM 36 Thiết kế cơ khí: Singleturn / Multiturn Loại trục: Trục dương, mặt bích Servo /

Encoder tuyệt đối ATM60 Profibus

Encoder tuyệt đối ATM60 Profibus Loại encoder: Multiturn Loại trục: Trục dương, Mặt bích phẳng/ Trục dương, Mặt bích Servo/