Hiển thị tất cả 5 kết quả

Cảm biến giám sát thông gió và bộ lọc trong đường hầm VICOTEC320

Cảm biến giám sát thông gió và bộ lọc trong đường hầm VICOTEC320 Để kiểm soát thông số và trong

Cảm biến phát hiện cháy trong đường hầm VISIC50SF

Cảm biến phát hiện cháy trong đường hầm VISIC50SF Phát hiện đám cháy sớm và đáng tin cậy trong đường

Cảm biến phát hiện xe quá khổ HISIC450

Cảm biến phát hiện xe quá khổ HISIC450 Quá chiều cao Nguyên lý đo: Double photoelectric switch Khoảng cách đo:

Cảm biến đo lưu lượng khí trong hầm FLOWSIC200

Cảm biến đo lưu lượng khí trong hầm FLOWSIC200 Thiết bị đo vận tốc dòng chảy trong đường hầm, hoạt

Cảm biến đo phạm vi quan sát VISIC620

Cảm biến đo phạm vi quan sát VISIC620 Đo phạm vi trực quan cho đường, hầm, tyến đường biển và