Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cảm biến Fork UF

Cảm biến Fork UF Nguyên lý cảm biến: Nguyên lý phát hiện sóng siêu âm Chiều rộng kìm: 3 mm

Cảm biến Fork WFS

Cảm biến Fork WFS Nguyên lý cảm biến: Nguyên lý phát hiện quang học Chiều rộng kìm: 3 mm Chiều

Cảm biến màu CS8

Cảm biến màu CS8 Phạm vi nhận biết: 12.5 mm/ 60 mm Kích thước điểm sáng: 2 mm x 4

Cảm biến màu CSM

Cảm biến màu CSM Phạm vi nhận biết: 12.5 mm Kích thước điểm sáng: 1.5 mm x 6.5 mm Đầu

Cảm biến phát quang LUT9

  Cảm biến phát quang LUT9 Phạm vi nhận biết: 10 mm/ 20 mm/ 40 mm/ 50 mm/ 90 mm/

Cảm biến phát quang LUTM

Cảm biến phát quang LUTM Phạm vi nhận biết: 12.5 mm Nguồn sáng: LED, tia cực tím Tần số chuyển

Cảm biến tương phản KTM Prime

Cảm biến tương phản KTM Prime Phạm vi nhận biết: 11 mm / 12.5 mm Nguồn sáng: LED RGB/ LED

Cảm biến tương phản KTS Prime

Cảm biến tương phản KTS Prime Phạm vi nhận biết: 25 mm/ 13 mm/ 40 mm/ 70 mm/ 150 mm

Cảm biến tương phản KTX Prime

Cảm biến tương phản KTX Prime Phạm vi nhận biết: 13 mm/ 40 mm/ 25 mm/ 70 mm/ 150 mm/