Hiển thị tất cả 11 kết quả

Cảm biến lưới quang an toàn C4000 Standard

Cảm biến lưới quang an toàn C4000 Standard Mức độ an toàn: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3 Độ phân

Cảm biến lưới quang an toàn DeTec

Cảm biến lưới quang an toàn DeTec Mức độ an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1/ Type 4, PL

Cảm biến lưới quang an toàn M4000 Standard

Cảm biến lưới quang an toàn M4000 Standard Mức độ an toàn: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3 Phạm vi:

Cảm biến lưới quang an toàn Mac4

Cảm biến lưới quang an toàn Mac4 Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849) Vùng

Cảm biến lưới quang an toàn MiniTwin

Cảm biến lưới quang an toàn MiniTwin Mức độ an toàn: Type 2, PL c, SIL1, SILCL1/ Type 4, PL

Cảm biến lưới quang ELG

Cảm biến lưới quang ELG Phạm vi hoạt động: 1.5 m … 12 m Độ phân giải chùm tia: 10

Cảm biến lưới quang HLG

Cảm biến lưới quang HLG Phạm vi Max: 2 m Số chùm tia: 26 Nhận biết vật nhỏ nhất (MDO):

Cảm biến lưới quang MLG-2

Cảm biến lưới quang MLG-2 Tách tia: 2.5 mm … 50 mm Phạm vi hoạt động: 5 m/ 8.5 m/

Cảm biến lưới quang MLG-2 WebChecker

Cảm biến lưới quang MLG-2 WebChecker Phạm vi hoạt động 2.5 m Độ phân giải: 0.1 mm Độ chính xác

Cảm biến lưới quang VLC100

Cảm biến lưới quang VLC100 Phạm vi hoạt động: 2m x 2m Phạm vi Min: ≥ 0.4 m Nhận biết vật

Cảm biến lưới quang WLG

Cảm biến lưới quang WLG Phạm vi hoạt động: 1.5 m Đối tượng nhận biết nhỏ nhất (MDO): ≥ 6