Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cảm biến Fork WF

Cảm biến Fork WF Nguyên lý cảm biến: Nguyên lý phát hiện quang học Chiều rộng kìm: 2 mm …

Cảm biến khoảng cách DME5000

Cảm biến khoảng cách DME5000 Phạm vi đo: 0.15 m … 300 m, trên dải phản chiếu “Diamond Grade” Độ

Cảm biến khoảng cách Dx1000

Cảm biến khoảng cách Dx1000 Phạm vi đo: 0.2 m … 1,500 m, trên dải phản quang”Diamond Grade”, 6 %

Cảm biến khoảng cách Dx35

Cảm biến khoảng cách Dx35 Phạm vi đo: 50 mm … 35,000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6

Cảm biến khoảng cách Dx50

Cảm biến khoảng cách Dx50 Phạm vi đo: 200 mm … 50,000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6

Cảm biến khoảng cách Dx500

Cảm biến khoảng cách Dx500 Phạm vi đo: 0.2 m … 70 m, 90 % remission, 6 % remission Độ

Cảm biến khoảng cách OD Mini

Cảm biến khoảng cách OD Mini Phạm vi đo: 10 mm … 250 mm Độ tuyến tính: ± 10 µm

Cảm biến khoảng cách OD Value

Cảm biến khoảng cách OD Value Phạm vi đo: 26 mm … 500 mm Độ tuyến tính: ± 8 µm

Cảm biến khoảng cách UD18

Cảm biến khoảng cách UD18 Phạm vi đo: 20 mm … 60 mm, 40 mm ± 3 mm (cài đặt

Cảm biến khoảng cách UM12

Cảm biến khoảng cách UM12 Phạm vi hoạt động: 20 mm … 240 mm Độ phân giải: ≥ 0.069 mm

Cảm biến khoảng cách UM18

  Cảm biến khoảng cách UM18 Phạm vi hoạt động: 20 mm … 1,000 mm Độ phân giải: 0.069 mm

Cảm biến khoảng cách UM30

Cảm biến khoảng cách UM30 Phạm vi hoạt động: 30 mm … 6,000 mm Độ phân giải: ≥ 0.18 mm