Hiển thị tất cả 12 kết quả

Cảm biến áp suất PAC50

Cảm biến áp suất PAC50 Loại thiết bị: Công tắc áp suất Phạm vi đo: –1 bar … 0 bar;

Cảm biến áp suất PBT

Cảm biến áp suất PBT Loại thiết bị: Điều khiển áp suất Dải đo Đồng hồ áp suất: 0 bar

Cảm biến áp suất PHT

Cảm biến áp suất PHT Loại thiết bị: Điều khiển áp suất Màn hình 2 màu (xanh, đỏ) hiển thị

Cảm biến lưu lượng Bulkscan

Cảm biến lưu lượng Bulkscan Nguyên lý đo: Công nghệ Laser run time Ứng dụng: Chất rắn Đo lưu lượng,

Cảm biến lưu lượng FFU

Cảm biến lưu lượng FFU Nguyên lý đo: Cảm biến siêu âm Ứng dụng: Dung dịch Nhiệt độ hoạt động:

Cảm biến mức LBV301

Cảm biến mức LBV301 Nguyên lý đo: Công tắc mức dung Ứng dụng: Chất rắn Dải nhiệt độ hoạt động:

Cảm biến mức LFV200

Cảm biến mức LFV200 Nguyên lý đo: Công tắc mức dung Ứng dụng: Chất lỏng Đo lường: Công tắc Dải

Cảm biến mức LFV300

Cảm biến mức LFV300 Nguyên lý đo: Công tắc mức dung Ứng dụng: Chất lỏng Dải nhiệt độ vận hành:

Cảm biến mức UP56

Cảm biến mức UP56 Nguyên lý đo: Cảm biến siêu âm Ứng dụng: Chất lỏng, chất rắn Đo lường: Công

Cảm biến mức UP56 PURE

Cảm biến mức UP56 PURE Nguyên lý đo: Cảm biến siêu âm Ứng dụng: Chất lỏng Đo lường: Công tắc,

Cảm biến nhiệt độ TBS

Cảm biến nhiệt độ TBS Dải đo hoạt động –20 °C … +120 °C Pt1000 element, độ chính xác class

Cảm biến nhiệt độ TBT

Cảm biến nhiệt độ TBT Thiết bị đo nhiệt độ đã được kiểm nghiệm Phạm vi đo: –50 °C +150