Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ chuyển đổi cảm biến áp suất tan chảy PCT-300

Bộ chuyển đổi cảm biến áp suất tan chảy PCT-300 Đầu ra analog (Tối đa 4) Những đặc điểm chính

Cảm biến áp suất nhựa CZ-100P

Cảm biến áp suất nhựa CZ-100P Hệ thống cần đẩy không gây nguy cơ nhiễm bẩn nhựa khi cảm biến

Cảm biến áp suất nhựa CZ-200P

Cảm biến áp suất nhựa CZ-200P Hệ thống cần đẩy không gây nguy cơ nhiễm bẩn nhựa khi cảm biến

Chỉ báo cho cảm biến áp suất tan chảy PG500

Chỉ báo cho cảm biến áp suất tan chảy PG500 Chỉ báo có bộ chuyển đổi tích hợp và màn