Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bộ chuyển đổi giao tiếp USB COM-KG

Bộ chuyển đổi giao tiếp USB COM-KG Cần có bộ chuyển đổi để kết nối giữa cổng giao tiếp của

Bộ chuyển đổi truyền thông Ethernet Dòng COM-ME

Bộ chuyển đổi truyền thông Ethernet Dòng COM-ME *Hình ảnh COM-ME-1 COM-ME-1 Bộ chuyển đổi để kết nối dòng SRZ , dòng

Bộ chuyển đổi truyền thông Ethernet Dòng COM-ML

Bộ chuyển đổi truyền thông Ethernet Dòng COM-ML COM-ML-4 Bộ chuyển đổi để kết nối dòng SRZ với PROFINET. Những

Bộ chuyển đổi truyền thông mạng dòng COM-J

Bộ chuyển đổi truyền thông mạng dòng COM-J *Hình ảnh COM-JL COM-JC Bộ chuyển đổi để kết nối dòng SRZ

Bộ chuyển đổi truyền thông PLC COM-JE

Bộ chuyển đổi truyền thông PLC COM-JE Bộ chuyển đổi kết nối dòng FB và dòng RB với PLC Mitsubishi.

RS-422A—Bộ chuyển đổi truyền thông RS-232C COM-A

RS-422A—Bộ chuyển đổi truyền thông RS-232C COM-A Bộ chuyển đổi truyền thông giữa giao tiếp nối tiếp RS-422A và giao