Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cảm biến gia tốc

Cảm biến gia tốc Liên hệ ngay để nhận tư vấn: ACX04-F99-I-V15 Cảm biến gia tốc Cảm biến gia tốc

Cảm biến độ nghiêng và gia tốc-Cảm biến độ nghiêng tĩnh

Cảm biến độ nghiêng và gia tốc Cảm biến độ nghiêng và gia tốc được sử dụng để xác định độ

Cảm biến độ nghiêng và gia tốc-Cảm biến độ nghiêng động

Cảm biến độ nghiêng và gia tốc-Cảm biến độ nghiêng động Liên hệ nhận tư vấn ngay: IMUF99PL-SC3600-0KB16V1501 Đơn vị