Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy điều nhiệt AM2

Máy điều nhiệt Bộ điều nhiệt tự động thực hiện điều khiển BẬT/TẮT quạt theo sự biến động nhiệt độ

Quạt bao vây / Quạt hướng trục có mái che

Quạt bao vây / Quạt hướng trục có mái che Quạt bao vây là gói thông gió hoàn chỉnh cung

Quạt dòng chảy chéo Dòng MF, MFD

Quạt dòng chảy chéo Quạt Dòng AC Cross Flow – Dòng MF Quạt hướng ngang dòng MF cung cấp luồng

Quạt hướng trục dòng MD, MRE, MRS, EMU, MU

Quạt hướng trục Quạt hướng trục DC Quạt hướng trục DC dòng MD 24 VDC Có sẵn các loại tốc

Quạt ly tâm / Máy thổi Dòng MB, MBD, VDC

Quạt/Quạt ly tâm đầu vào AC – Dòng MB Quạt và máy thổi ly tâm đầu vào AC dòng MB