Hiển thị tất cả 3 kết quả

Cảm biến hình ảnh với AI tích hợpSê-ri IV2

Cảm biến hình ảnh với AI tích hợpSê-ri IV2 Đạt được độ ổn định chưa từng có bằng cách sử

Cảm biến hình ảnh với AI tích hợpSê-ri IV3

Cảm biến hình ảnh với AI tích hợpSê-ri IV3 Khác với các mẫu thông thường, cảm biến hình ảnh với

Cảm biến thị giác Sê-ri IV

Cảm biến thị giácSê-ri IV Các ứng dụng phức tạp mà trước đây cần nhiều cảm biến quang điện hoặc