Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bộ truyền động với trục dẫn hướng

Bộ truyền động với trục dẫn hướng Bộ truyền động có trục dẫn hướng của Festo đặc biệt mạnh mẽ,

Xy lanh trượt tuyến tính

Xy lanh trượt tuyến tính Xy lanh trượt tuyến tính Festo là xy lanh dẫn hướng chạy bằng khí nén