Hiển thị tất cả 5 kết quả

Bộ tách nguồn cấp liệu HPV

Bộ tách nguồn cấp liệu HPV Phiên bản với hai pit tông Với ty pít tông đôi, ty pít tông

Bộ tách nguồn cấp liệu HPVS

Bộ tách nguồn cấp liệu HPVS Phiên bản với một pít tông Với ty pít tông không quay Cảm biến

Xy lanh chặn DFSP

Xy lanh chặn DFSP Xy lanh cữ chặn tiêu chuẩn trong thiết kế chốt hoặc con lăn. Thiết kế chốt

Xy lanh chặn DFST

Xy lanh chặn DFST Với xi lanh chặn DFST, bạn dừng phôi một cách nhẹ nhàng, nhờ cơ cấu cánh

Xy lanh chặn STAF

Xy lanh chặn STAF Xi lanh chặn kiểu tay gạt với chức năng chống dội và tách. Thiết kế con