Hiển thị tất cả 4 kết quả

Các van một chiều

Các van một chiều Cổng nối M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 Cổng nối cắm 2, 4, 6, 8, 10,

Các van xả nhanh

Các van xả nhanh Cổng nối G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 Cổng nối cắm 6, 8 mm Lưu lượng 300

Shuttle van

Shuttle van Các phần tử có hàm logic AND/OR Các khối ức chế/tăng cường. Yếu tố logic OS Điều khiển

Van on-off

Van on-off -Cổng nối M5, G1/8, G1/4…G1 1/2 -Cổng nối cắm 6, 8, 10, 12 mm -Lưu lượng 115 …