Hiển thị tất cả 3 kết quả

Timer khí

Timer khí Lưu lượng 65 … 600 l/min Cổng nối G1/4 Núm cắm cho ống NW 3. Hệ thống nhỏ

Van tiết lưu

Van tiết lưu Lưu lượng 0 … 8000 l/min Cổng nối M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 Cổng nối

Van tiết lưu một chiều

Van tiết lưu một chiều Lưu lượng 0 … 4320 l/phút Cổng nối M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4