Hiển thị tất cả 3 kết quả

Van nhánh theo ứng dụng

Van nhánh theo ứng dụng -Lưu lượng 10 … 1800 l/min -Điện áp 5, 12, 24 V DC -Cổng nối

Van nhánh tiêu chuẩn

Van nhánh tiêu chuẩn Lưu lượng 400 … 6000 l/min Điện áp 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24,

Van nhánh đa năng

Van nhanh đa năng -Lưu lượng 4 … 7500 l/min -Điện áp 12 … 230 V DC, 12 … 240