Hiển thị tất cả 6 kết quả

Van điện từ tách biệt môi chất VYKA

Van điện từ tách biệt môi chất VYKA Với chiều rộng chỉ 7 mm (NW 1,2 mm), VYKA kiểm soát

Van điện từ tách biệt môi chất VYKB

Van điện từ tách biệt môi chất VYKB Chỉ rộng 10 / 12 mm (NW 1,6 / 2,0 mm), VYKB

Van điện từ VZWD

Van điện từ VZWD Lý tưởng trong phạm vi áp suất cao với tốc độ dòng chảy thấp: Van điện

Van điện từ VZWF

Van điện từ VZWF Cũng có thể được sử dụng trong các mạch môi chất kín không có chênh lệch

Van điện từ VZWP

Van điện từ VZWP Van điện từ VZWP lý tưởng để điều khiển môi trường khí và chất lỏng ở

Van điện từ, hệ mét VZWM

Van điện từ, hệ mét VZWM Van đĩa có vòng bít màng để kiểm soát không khí hoặc nước phù