Hiển thị tất cả 8 kết quả

Van 3 cổng tác động trực tiếp

Van 3 cổng tác động trực tiếp Mẫu số 3QR・3QB・3QE・3QZ Xử lý các ứng dụng van 3 cổng nhỏ gọn

Van 3, 4, 5 cổng vận hành bằng khí nén

Van chủ van khí nén Mẫu số 4F・M4F Loại hoạt động chuyển mạch (không cần nguồn điện) với nguồn không

Van giảm chấn SKH

Van giảm chấn Mẫu số SKH Ngăn chặn tác động ở cuối hành trình xi lanh và thực hiện dừng

Van ISO 5 cổng vận hành thử nghiệm

Van điện từ ISO 5 cổng Van ISO 5 cổng vận hành thử nghiệm Mẫu số PV5G・PV5・GMF Van ISO là

Van logic RTD, PE, AL, SAL

Van logic Mẫu số RTD・PE・AL・SAL Van logic là thuật ngữ chung cho các bộ phận điều khiển di động nhỏ

Van nhanh 2QV, 3QV

Van nhanh Mẫu số 2QV・3QV Van nhanh thẳng có diện tích mặt cắt ngang hiệu quả lớn. Lý tưởng cho

Van điện từ 3, 4, 5 cổng vận hành thử nghiệm

Van điện từ 3, 4, 5 cổng vận hành thử nghiệm Đa tạp cắm Mẫu số W4GB/Z4・MW4GB/Z4 MỚI [MỚI] Đã

Van đơn vị 4G [Đặt hàng tùy chỉnh]

Van điện từ 5 cổng chức năng kết hợp Van đơn vị 4G [Đặt hàng tùy chỉnh] Mẫu số 4GE